Blog Sayfa 2

İş Güvenliği Hizmetlerinde Fiyat Politikası ve Maliyet Unsuru

218614Gelişmiş ülkelerde iş kazası oranları günden güne azalmakta iken bizdeki gelişme beklenen düzeyin çok altında. Hala birçok canların yitip gittiği ülkemizde Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde başladığımız bu yolculuk daha birçok gelişmenin habercisi.

Yönetmeliklerde yapılan değişiklikler alınan önlemlerin yetersiz olduğunu gösteriyor ki hala yasal düzenlemeler yapılıyor.

İş Güvenliği Eğitimlerinin Kişisel Gelişime Katkıları

218615Her çalışan için işyeri bir ekmek teknesidir, kazanç kapısıdır. Çalışanın sağlayacağı katma değer kendisine verilen değerle de ilişkilidir. Bu değer çoğu zaman alınan ücret gibi görünse de çalışanları işyerlerine bağlayan 3 temel faktör vardır.

İşverenin kendisi, işletmenin fiziki yapısı ve ödenen maaş. Bunlardan en az ikisi anlamlı derecede memnuniyet hissi oluşturuyorsa işyerine karşı aidiyet duygusu gelişir. Çalışanların mesleklerini icra ederken işe olan bağlılıkları, gösterdikleri performans işyerine duydukları aidiyetle olur. Bu aidiyet duygusu bize; bilen, sorgulayan ve araştıran çalışanları kazandırır.

Güneş Doğduğunda Koşmak Zorundayız

218616Her gün, bir gün önce olduğunuzdan daha başarılı olmayı ilke edinerek hayatınız boyunca kişisel performansınızı artırabileceğiniz fikri size nasıl geliyor?

Olimpiyat oyunlarında altın madalya kazananların saniyenin yüzde biri gibi küçük farklarla rakiplerini geride bıraktıklarını görürürüz. Bu akıl almaz derecede önemli farkı yaratan, en iyi performans gösteren kişinin yaptıklarıdır.

İş Güvenliği Yasasındaki Son Gelişmeler

218617Milletvekilliği seçimleri, iç güvenliği derken bilmem farkında mısınız iş güvenliği yasasında da önemli gelişmeler oluyor.

Yaklaşık 90 maddelik yasa ile geçen haftalarda işverenlerin, işçilerin, çalışanların, emekli olmuş çalışanların ve hatta evlerde çalışan gündelikçilerin iş hayatında iş güvenliği ile ilgili yeni bir takım gelişmeler oldu.

Yasada çalışanlara emeklilik sistemi ile ilgili avantajlar sunuluyor, işverenin daha fazla istihdam sağlaması için teşvik yöntemlerinden bahsediliyor.

Her Öfkeli Yumruğu, Sevgiye Aç Bir Zihin Yönetir

218618Haftasonu birkaç eğitimci arkadaşımla yaptığım sohbette okullarındaki bir sınıf öğretmenin 4.sınıf erkek öğrencilerine “centilmen olmayı” anlattığı ve erkeklerin kız arkadaşlarına karşı konuşma ve hareketlerinde daha nazik, daha kibar olmaları gerektiğini söylediğini duydum.

Arkasından ne mi gelmiş?

OSGB’lere Mart’ta Operasyon Başlıyor

fss81 ilde Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri’ne (OSGB) Mart ayında denetim yapılacak. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Kasım Özer, ”81 ilde ne kadar OSGB varsa buraları tek tek, iğneden ipliğe denetleyeceğiz. Bunu yaparken evrak bazındaki denetlemenin yanında hizmet verdikleri işyerindeki yaptıkları faaliyetlere de bakacağız. Kimse kusura bakmasın, biz kimseye para kazansın diye bir sistem kurdurmadık” dedi.

Çuvaldız

cuv

İş güvenliği hizmeti alıyor muyuz?

Cevap: Alıyoruz...

Cevabı bir daha düşünelim!

Bunları biliyor muyuz? Yasanın çıktığı günden bu yana işyeri için sadece risk değerlendirmesi yaptırıp, tehlikeli veya çok tehlikeli sınıfta olduğunu bilmeden iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hizmeti almadığımızı,

Cevat Usta

cuUzun boylu, atletik yapılı 43 yaşında hafif şişkin göbeğine rağmen atik bir insandı Ufuk. İyi eğitimli bir endüstri mühendisiydi. Kalite kontrol bölümünün dikkatli ve ciddi sorumlusuydu. Çimento fabrikasının saygı duyulan ancak bir yandan da çekinilen karakterlerinden biriydi. Fazla konuşmaz, çevresindekilerle iş ile ilgili konular dışında sıkı fıkı ilişkiler kurmazdı. Güldüğünü ise gören olmamıştı. Bu esrarengizliği ilgi uyandırdığı halde hayat hikayesini bilen kimse yoktu. Nereden geldiği, ailesi, geçmişi hakkında personel dosyasındaki kayıtlar dışında fazla bir şey yoktu.

Mevsimlik İşçilerin Kaderi mi Yollarda Ölmek?

mimi29.01.2015 tarihinde Antalya Gazipaşa’da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden mevsimlik işçiler, Ekim 2014’de Isparta'da 18 mevsimlik tarım işçisinin ölümüyle sonuçlanan elim kazayı da akıllara getirdi. Bu kaza; aşırı insan yüklemesine bağlı fren patlaması ile karşımıza çıkmıştı. Mevsimlik işçilerin kaderi yollarda ölmek olmamalı.

İlk Emir Neydi? Çakraları Açma Vakti Gelmedi mi?

ienÇok eskilerden; kendi gölgesinden yararlanarak piramitlerin boyunu ölçen batı felsefe tarihihinin ilk filozoflarından Thales’e birisi sorar: “Sana göre dünyada biricik devamlı olan şey nedir?” Thales: “Ümit… Zira bizi en son bırakan şey budur ”diye cevap verir. “Peki, öyleyse en kolay olan şey nedir?” diye sorulunca da “Başkasına nasihat vermek” diye karşılık verir.

Kimine göre doğrudur, kimine göre ise yanlış. Günümüz kutuplaşma dünyasında siyah ya da beyaz kavgası sürerken uzlaşma arayışı ile gri demek artık çok zorlaştı. Çünkü her zaman biz haklıyız. Yanlışa giden yolda, yanlışı bile bile, bazen bir inat uğruna, bazen de ağır basan egolarımızın hakimiyeti ile doğru yola girmeye zorlanıyoruz.

İş Hayatımızda Yeni Bir Kavram: OSGB

osgb2013 yılının başından itibaren duymaya başladığımız bu kavram, yani kısaca OSGB, özellikle Avrupa Birliği mevzuatına uyum sürecinde iş sağlığı ve güvenliği alanındaki değişimlerle iş hayatımızda önemli bir yer tutmaya başlamıştır. Ölümlü iş kazalarının ve yaralanmaların önüne geçebilmek için yapılan bu değişim sürecinde alınacak yol, kanunlar ve bunlara dayalı yönetmeliklerle belirlenmiştir. OSGB’ler, işverenlere bu hususlarda danışmanlık yapan yetkili kurumlar olarak öne çıkmaktadırlar.

Paylaşılan Bilgi İnsanı Güçlü Kılar

pbigkİngiliz yazar Francis Bacon’ın “Bilgi güçtür. Bilginin kendisinde büyük bir kudret vardır.” sözleri, bilginin ve buna değer vermenin somut göstergelerinden biri. En büyük zenginliği elde ettiği bilgiler olan insanların bunu kendilerine saklamaları ne garip.

Paylaşılan her değerin, her nesnenin paylaşanı da ne kadar değerli kıldığını göremiyor muyuz?

Bilgiyi kendine saklamak yerine ihtiyacı olana ihtiyacı kadarını vermek ne yüce bir davranış!