Ankar OSGB Olarak Misyonumuz

  • İş sağlığı ve iş güvenliği kültürünün gelişmesine katkıda bulunmak.
  • Çalışan ve işveren eğitimlerine önem vererek, bilgi ve deneyim sahibi nesiller yetişmesine öncülük etmek.
  • Önleyici ve koruyucu iş güvenliği felsefesiyle, işyerlerinde İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesine katkı sağlamaya çalışmak.
  • Çalışma ortamının daha sağlıklı ve güvenilir olmasını sağlamak üzere danışmanlık yaparak çalışanların hayatına değer katmak.
  • İşyerlerinde gizlilik ve sorumluluk bilinciyle mesleki ve etik değerlere saygılı olmak.
  • İş sağlığı ve iş güvenliği alanındaki yasal yükümlülükleri nedeniyle işverene tüm hukuki konularda danışmanlık yapmak.