Çuvaldız

cuv

İş güvenliği hizmeti alıyor muyuz?

Cevap: Alıyoruz...

Cevabı bir daha düşünelim!

Bunları biliyor muyuz? Yasanın çıktığı günden bu yana işyeri için sadece risk değerlendirmesi yaptırıp, tehlikeli veya çok tehlikeli sınıfta olduğunu bilmeden iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hizmeti almadığımızı,

İşyerlerinde sadece risk değerlendirmesi yaptırıp, çalışanların eğitimlerini verdirip herşeyin yolunda gittiğini sandığımızı,

Sürdürülebilir, verimli ve düzenli bir iş güvenliği hizmeti alındığında, çalışanların motivasyon eğitimlerine de yer verildiğinde işletme verimliliğinin de arttığını,

Alınan iş güvenliği hizmetlerinin içeriğine bakmadan daha ucuzunu seçme yoluna gitme gibi bir alışkanlığa sürüklendiğimizi,

Aldığımız İş güvenliği hizmetini, her ay ödenen hizmet faturası ile hatırladığımızı,

İşyerlerinde meydana gelebilecek iş kazası ve meslek hastalıkları durumunda işverenin sorumlu olabileceğini ve tüm sorumluluklarının bunlardan ibaret olmadığını,

İşyerlerinde; iş güvenliği uzmanı ile işyeri hekimi tarafından işyerlerindeki eksikliklerin ve önerilerin yazılarak işverene sunulduğu bir tespit öneri defteri olması gerektiğini ve bu defterin denetime gelen müfettişler tarafından mutlaka incelendiğini,

İş güvenliği ile ilgili hukuki kuralları yerine getirmek için danışman bir firma ile anlaşıp tüm sorumluluğu onların aldığını düşünmemizin yanlış olduğunu,

İşletmelerdeki tüm makine ekipmanlarının imzaya yetkili kişiler tarafından mutlaka bakımlarının yaptırılması gerektiğini,

İş güvenliği uzmanı sandığınız bazı kişilerin aslında iş güvenliği uzmanı olmadığını,

Biliyor muyuz?

cuv2Kimi şunu demeye başladı. İş güvenliği kağıt kürekten ibaret! İnanmadığımız bir şeyi ancak böyle savunabiliriz.

Oturmamış sistemden bahsediyoruz, siz ve biz bu sistemin neresindeyiz? Sen yapma ben yapmayayım, düzeltmek için de çaba sarfetmeyelim.

Peki, madem kağıt kürek; o zaman bunların farkında mıyız?

İş sağlığı ve iş güvenliği hizmeti aldığımız bir işletme için yıllık çalışma planı oluşturuldu mu?

Çalışanların eğitimi için yıllık eğitim planları hazırlandı mı?

İş güvenliği hizmetinde bir yılı dolduran işletme için yıllık değerlendirme formu hazırlandı mı? Bunlar işveren tarafından onaylandı mı?

İşyerinin sicil numarası hizmet alınan firma tarafından Çalışma Bakanlığı’nın İSG-Katip sistemine tanımlandı mı? İşveren tarafından onaylandı mı?

Alınan hizmet, kurum içi bir hizmet ise iş güvenliği uzmanının ve işyeri hekiminin içe görevlendirmesi yaptırıldı mı?

Çalışanların periyodik sağlık muayeneleri yapıldı mı?

Bu kadar kağıt ve doküman arasında herhalde çalışanların kişisel koruyucu donanım zimmet taahhütnameleri de hazırlanmıştır. Kağıt kürek ya nasılsa.

İşyerlerine gitmeyen atanmış bir işyeri hekimi, faturası önce giden uzman. Kim düzeltecek?

Yasak olmasına rağmen hala giydirmesiz araçlarla sağlık hizmeti sunan danışman firmalar! Sağlık mı? Biyolog yok, hemşire yok, ama onay var. Verdiğiniz kan sizin mi? Ucuz olanı makbul çünkü.

Altın tüccarı, bir yerde müşavir, çimento şirketi sahibi, köyün ağası, yan komşu, bu işten ekmek peşinde. Yeni bir sektör ya! Yetişmiş onca mühendis ve eğitimci varken! Oldu.

Daha nice konu var aslında parmak basılması gereken…

İş sağlığı ve güvenliği, bilinçli ve sistematik çalışma gerektirir. Maddi kaygılar altında sunulan iş güvenliği hizmetlerinin ne işverene ne de danışman firmaya uzun vadede bir faydası olmayacaktır. Amacımız bu kültürü oluşturmak olmalıdır. Farkındalıkları, ödediğimiz faturalarla veya kaybettiğimiz canlarla değil eğitimlerle sağlamalıyız.

Herkes kendi işyerinin müfettişi olacak. Denetleneceğim korkusuyla yapılacak düzenleme, öleceğim korkusuyla araba kullanmamaya benzer. İster inanın ister inanmayın hukuk hala var. Üstelik de herkesin ihtiyacın olan bir şey.

Çuvaldız battı, sıra iğnede.

Ümit Sedat Bayram

16.02.2015