Açık Rıza Metni

İletişim Formu Açık Rıza Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre sizinle ilgili bazı kişisel verilerin, veri sorumlusu olan TİCARET ÜNVANI(ANKAR) tarafından işlenebilmesi için açık rızanız gerekmektedir.

Bu kapsamda İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve sorunuzun bize iletilmesi ve iletişim faaliyetinin takibi için, iletişim takip entegre firmasına aktarılması amacıyla Kimlik (Ad,Soyad), İletişim (e-posta), Ziyaretçi İşlem (Mesaj Konusu, Mesaj Tarihi) kişisel verileriniz KVKK Md.5/1’de öngörülen açık rızanıza istinaden işlenecektir.

Yukarıda amaçları belirtilen kişisel verilerimin belirtilen amaçlar çerçevesinde işlenmesini kabul ve beyan ediyorum.