İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzükleri

Tüzükler, kanunların uygulanmasını göstermek, kanunun emrettiği işleri belirtmek üzere Danıştay incelemesinden geçirilerek Bakanlar Kurulunca çıkartılan hukuk kurallarıdır.

Tüzüklere ulaşmak için, aşağıdaki ilgili tüzüğe tıklayınız.