Ankar Risk Değerlendirme Hizmetleri

Risk değerlendirmelerinizi Fine-Kinney adı verilen ölçülebilir ve sistematik bir yöntemle hazırlıyoruz. Acil durum ve yangın tahliye planlarınızı ISO 23601:2009 ve ISO EN 7010:2013 standartlarına uygun olarak hazırlıyor, yıllık yangın ve tahliye tatbikatlarınızı organize ediyoruz.