OSGB Hizmetlerimiz

İş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesinde proaktif yaklaşımın en önemli adımı, risk değerlendirmesinin hazırlanması ve işletme yönetimi ile çalışanları da bu sürece dahil etmektir.

ANTALYA ANKAR OSGB olarak verdiğimiz tüm hizmetler deneyimli iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, sağlık personelleri ve sorumluluk sahibi yönetimiyle yapılmaktadır.

Çalışmalarımızda ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 ve Toplam Kalite Yönetimi ilkelerini uyguluyoruz.

 • İş güvenliği eğitimlerinin yanı sıra, beyaz ve mavi yaka eğitimlerinde koçluk yaklaşımı ve NLP teknikleri ile çalışan motivasyonunun artırılması ve aidiyet duygularının geliştirilmesine imkan tanıyoruz. İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerimiz sunum teknikleri sürecinden geçmiş ve koçluk eğitimi almış ekibimiz tarafından verilmektedir.
 • Çalışanların periyodik sağlık muayeneleri ile tahlil hizmetlerine işletme yerleşkelerinde destek sağlıyoruz.
 • Hizmet verdiğimiz tüm sektör çalışanlarının koruyucu hekimlik uygulamamız ile sağlık danışmanlığını yapıyoruz.
 • İş güvenliği takip dosyaları ile özlük dosyalarının hazırlanmasına ve kontrolüne yardımcı oluyoruz.
 • İş kazası ve ramak kala kayıt formlarının tutulması noktasında işletme yönetiminin çalışmalarına katkıda bulunuyoruz.
 • Risk değerlendirmelerinizi Fine-Kinney adı verilen ölçülebilir ve sistematik bir yöntemle hazırlıyoruz. (İşletmenin faaliyet konusuna göre risk değerlendirme metodu değişkenlik gösterebilir).
 • Acil durum ve yangın tahliye planlarınızı ISO 23601:2009 ve ISO EN 7010:2013 standartlarına uygun olarak hazırlıyor, yıllık yangın ve tahliye tatbikatlarınızı organize ediyoruz.
 • Yangın söndürme ekipmanlarının yıllık/dönemsel bakım kayıt ve takiplerini yapıyor, çalışanların yangın söndürme eğitimlerini 1.Seviye Yangın Eğitimcilerimiz ile veriyoruz. (bkz.yangın eğitimi)
 • "Sertifikalı İlkyardımcı Eğitimi", "Hijyen Eğitimi", "Mesleki Yeterlilik Eğitimi" ve "İş Makinesi Operatörlük Eğitimleri"nin belgelendirme süreçlerine destek veriyoruz.
 • Kaldırma araçları (forklift, vinç vs.), basınçlı kaplar (kompresör, kazan vs.) ve makine ekipmanların dönemsel bakım takiplerini yapıyor, işletmedeki makinelerin çalışma talimatlarını hazırlıyoruz.
 • Ortam ölçümlerinin (toz, titreşim, gürültü, termal konfor, havalandırma, aydınlatma vb.) takip, yönlendirme ve tamamlanma süreçlerini işletmenin fiziki yapısına göre değerlendiriyoruz. İşletme yapısına uygun ortam ölçümleri ile optimal maliyet çalışmaları yapıyoruz.
 • Elektrik panosu, paratoner, makine topraklamalarının ölçüm ve bakım parametrelerinin takibini yapıyor, EMO'ya kayıtlı elektrik mühendislerimizden destek alıyoruz.
 • İSG-Katip sisteminin giriş, onaylama ve çıktı sağlama süreçleri takip ediyoruz.
 • Yıllık çalışma planları ile yıllık eğitim planlarınızı hazırlıyor, sene sonları yıl sonu değerlendirme raporlarını düzenleniyoruz.
 • "İş Güvenliği Tespit ve Öneri Defteri" ya da “Kurul Defteri” ihtiyaçlarının tedariğini şirketimiz sağlıyor, ihtiyaç doğrultusunda “Antalya Çalışma ve İşkur İl Müdürlüğü" onay süreçlerini işveren yetkisi ile biz yönetiyoruz.
 • İşletmenizin İş sağlığı ve güvenliği kurullarını oluşturuyor, kurul iç yönetmeliğini hazırlıyor ve kurullara katılım sağlayarak profesyonel destek sunuyoruz. (50 ve üstü çalışanı olan işletmeler için)
 • İşletmenizin faaliyet alanı yasal zorunluluk taşıyorsa "Patlamadan Korunma Dökümanı" hazırlıyoruz.
 • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (ADR Uzmanı) ihtiyacınızda da ANKAR Eğitim Danışmanlık yanınızda.

ANTALYA ANKAR OSGB olarak verdiğimiz tüm hizmetler deneyimli iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve sorumluluk sahibi yönetimiyle yapılmaktadır.

Şirketlerimiz, bizimle çalışırken iş güvenliği hizmeti aldıklarını, hizmetlerimizin sözde ve kağıt üzerinde kalmadığını derinden hissediyor ve tüm çalışmalarımız kalite yönetimi politikası ile iç denetime tabi tutuluyor.

Risk değerlendirmesi çalışmalarında, görünür ve/veya görünmez tehlikelerin ve bu tehlikelerden ortaya çıkacak risklerin, atlanmadan ve göz ardı edilmeden belirlenebilmesi, ancak bu konularda teorik ve pratik olarak yeterli bilgi birikimine ve deneyime sahip uzman ekiplerle mümkündür.

İşin özü, siz işinizi yaparken biz iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm konularda size tam destek sözü veriyor, yasal anlamdaki tüm ihtiyaçlarınızı karşılıyoruz...