Ankar İş Hukuku Hizmetleri

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ, İŞ KANUNU ve İŞ HUKUKU ile ilgili ihtiyaç duyduğunuz her an "AN KAR EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ." sizlerin özel danışmanı oluyor.

Neler Yapıyoruz:

 • Özlük Dosyalarının Hazırlanması ve Kontrolleri
 • İşe Giriş Sözleşmeleri
 • Fazla Çalışma Muvafakatnameleri
 • Yıllık İzin Çizelgeleri
 • Personel İşe Giriş / Çıkış Takipleri
 • Personel Eğitimleri

İŞVEREN SORUMLULUKLARI

İşverenlerimizi yasal sorumlulukları hususunda bilgilendirmek için üstümüze düşenleri de yapıyoruz.

Bunlar neler midir?

 1. 4857 Sayılı İş Kanunu
 2. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 3. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
 4. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 5. Tanımlar
 6. İşverenin Risk Değerlendirmesi Yapma Yükümlülüğü
 7. İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini Sağlama Yükümlülüğü
 8. İşverenin İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli Çalıştırma Yükümlülüğü
 9. İşverenin Yangınla Mücadele, İlkyardım ve Acil Durum Planları Yapma Yükümlülüğü
  • Destek Elemanları
  • Yangın / Acil Durum Tatbikatları
 10. İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalıklarını Kayıt Altında Tutma ve Bildirme Yükümlülüğü
  • İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığı Nedeniyle Oluşan Hukuki Sorumlulukları
 11. İşverenin Çalışanların Sağlığını Gözetme Yükümlülüğü
  • Sağlık Tahlilleri
  • Ortam Ölçümleri
  • Periyodik Ekipman Kontrolleri
 12. İşverenin Çalışanları Bilgilendirme Yükümlülüğü
 13. İşverenin Çalışanlara Eğitim Verme Yükümlülüğü
  • Eğitimlerin Süresi ve Belgelendirilmesi
 14. İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Hususunda Çalışanların Yönetime Katılmasını Sağlama Yükümlülüğü
 15. İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunu Kurma Yükümlülüğü
  • Çalışan Temsilcisi
  • Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi
 16. İşverenin Kanuna Aykırı Davranışlarda İdari Para Cezası Ödeme Yükümlülüğü
 17. Elektronik Ortamda İş Güvenliği Hizmetini Belgelendirme Yükümlülüğü
  • e-Devlet - İSGkatip Tanımları
 18. Müfettişin Yetki,Yükümlülük Ve Sorumluluğu; Teftiş-İnceleme-Araştırma
 19. İş Kanununda Değiştirilen ve Yürürlülükten Kaldırılan Hükümler
  • İşin Durdurulması