Ankar Sağlık Hizmetleri

Çalışanların işe giriş / periyodik muayenelerinin hazırlanma sürecinde iş yeri hekimi tarafından uygun görülen sağlık tetkiklerinin yapılmasında özel sağlık sunucuları aracılığı ile (özel hastaneler, mobil araçlar) işverenlerimize yardımcı oluyoruz.

İş yeri hekimlerimiz, çalışanlara hijyen eğitimleri ile ilkyardım eğitimlerinin verilmesi hususunda işletmelerimize danışmanlık da yapmaktadırlar.